Donate Us!

Hãy Donate để nhận và sử dụng ngay bộ lọc quảng cáo Premium mà chúng tôi đã xây dựng

Bạn có thể sử dụng một trong hai ứng dụng Ví điện tử là
ViettelPay hoặc MoMo

Mở ứng dụng ViettelPay hoặc MoMo, chọn "Quét mã" và
hướng camera trên điện thoại của bạn vào mã QR tương ứng:

ViettelPay
Mã QR ViettelPay ABPVN
MoMo
Mã QR Momo ABPVN


    Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!
    Mọi đóng góp của bạn đều giúp chúng tôi duy trì dịch vụ và phát triển dự án.